مگر روز هفتم چه شد

جهان عشق است و دیگر رزق سازی همه بازیست الا عشق بازی

گفتم به گوشه ای بنشینم ولی دلم/ننشیند از کشیدن خاطر به سوی دوست

عجیبه خداحافظی کردنتو این مدت انقدر گریه دوستان و خانواده ات رو دیدی که به خودم قول دادم فقط بخندم....دیگه لحظه های اخر بود... ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 18 بازدید
اسفند 92
2 پست
بهمن 92
2 پست
آذر 92
4 پست
آبان 92
1 پست
مهر 92
1 پست
شهریور 92
1 پست
مرداد 92
1 پست
تیر 92
2 پست
خرداد 92
1 پست
اسفند 91
1 پست
بهمن 91
1 پست
دی 91
1 پست
آذر 91
4 پست
آبان 91
2 پست
مهر 91
2 پست
شهریور 91
1 پست
مرداد 91
2 پست
تیر 91
3 پست
خرداد 91
2 پست
اسفند 90
7 پست
بهمن 90
3 پست
دی 90
1 پست
آذر 90
4 پست
آبان 90
1 پست
مهر 90
2 پست
شهریور 90
1 پست
مرداد 90
4 پست
تیر 90
3 پست
خرداد 90
5 پست
اسفند 89
3 پست
بهمن 89
4 پست
دی 89
2 پست
آذر 89
3 پست
آبان 89
4 پست
مهر 89
1 پست
شهریور 89
3 پست
مرداد 89
6 پست
تیر 89
6 پست
خرداد 89
7 پست
اسفند 88
6 پست
بهمن 88
13 پست
دی 88
5 پست
آذر 88
5 پست
آبان 88
6 پست
مهر 88
4 پست
شهریور 88
4 پست
مرداد 88
4 پست
تیر 88
1 پست
خرداد 88
6 پست
اسفند 87
1 پست